23874428_1658410137556169_647699357_o.jpg
23874428_1658410137556169_647699357_o.jpg
3.jpg
23874428_1658410137556169_647699357_o.jpg

Wnioski należy wypełnić na stronie internetowej: https://nabor.pcss.pl/nowytomysl/zlobek/

 kliknąć „Złóż wniosek”, a następnie wydrukować, podpisać i przynieść do żłobka.

W terminie od 1 do 30 kwietnia należy dostarczyć załączniki dostępne na stronie NABÓR w zakładce DOKUMENTY, należy je wypełnić i przynieść do żłobka.

Instrukcja oraz link do NABORU znajdują się po prawej stronie, w części "Pliki do pobrania"

INFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECI,

Znajdujących się na liście kandydatów przyjętych do Żłobka „Złoty Promyk” w Nowym Tomyślu na rok szkolny 2023/2024

Proszę zapoznać się z Regulaminem Organizacyjnym Żłobka „Złoty Promyk” oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej www.zlobekzlotypromyk.pl

w tym:   

- Adaptacja w żłobku

- Informacje – pierwsze dni w żłobk

- Ochrona danych osobowych

W terminie od 16 - 25.08. 2023 r. proszę o dostarczenie wypełnionych dokumentów przesłanych na Państwa adres mailowy (lipiec/sierpień), są również dostępne w zakładce „Pliki do pobrania” na stronie internetowej www.zlobekzlotypromyk.pl:

- Oświadczenia i informacje dotyczące dziecka, Pytania dotyczące dziecka,

- Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna o stanie zdrowia dziecka

- Wniosek o rozliczenie nadpłaty za usługi żłobka,

Informacje dotyczące zebrania organizacyjnego dla rodziców dzieci ogłosimy na stronie internetowej: www.zlobekzlotypromyk.pl

oraz na tablicy informacyjnej w budynku żłobka, w sierpniu 2023 r.

 

==> LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH <==

Ważny komunikat dla Rodziców dotyczący ubezpieczenia NNW

 Szanowni Rodzice,

Informujemy,   że   w  roku  szkolnym 2022/2023 zakup ubezpieczenia NNW możliwy jest za pośrednictwem dedykowanego dla naszej placówki linku:

https://bezpieczny.pl/20148

Oferta ubezpieczenia została przygotowana przez Bezpieczny.pl przy współpracy z Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Rodzic ma możliwość wyboru jednego z kilku dostępnych wariantów ubezpieczenia, a korzystając z dedykowanego dla naszej placówki linku otrzyma 10% rabatu na każde dziecko. Dodatkowo, w ramach jednego zakupu, jest możliwość ubezpieczenia dzieci od 4 miesiąca życia.

UWAGA: Rodzice, którzy w zeszłym roku skorzystali z oferty Bezpieczny.pl przed zakończeniem ochrony ubezpieczeniowej otrzymają powiadomienia o możliwości kontynuacji umowy ubezpieczenia (wiadomość e-mail i SMS) z zachowaniem 10% zniżki.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Opiekunem naszej placówki

Błażej Górny

Tel. 660 418 754

http://blazejgorny-ubezpieczenia.pl/

OFERTA PDF  --> KLIK

Wprowadzenie dodatkowych świadczeń dla dzieci tj. Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego oraz dofinansowania do opłat w żłobku spowodowało konieczność zmiany sposobu naliczania opłaty za opiekę w żłobku oraz jej rozliczanie.

Uchwałą Nr XLIV/540/2022 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 24 stycznia 2022 r. wprowadzono opłatę stałą w wysokości 700 zł miesięcznie, płatną z góry do 15 dnia każdego miesiąca bez względu na frekwencje dziecka w placówce.

Opłata w miesiącu lutym 2022 r. zostanie naliczona i przekazana Państwu po ogłoszeniu uchwały w dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, co za tym idzie termin zapłaty zostanie wydłużony do 28.02.2022 r. bez naliczania ustawowych odsetek.

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na obowiązujące rozwiązanie, uprzejmie informuję, że mogą Państwo rozwiązać umowę z dniem 31 stycznia 2022 r. bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Treść uchwały zamieszczono poniżej:

540 obek 1540 obek 2

Szczepienia obowiązkowe i zalecane dzieciom uczęszczającym do żłobka

Po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim część rodziców decyduje się na umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczej (żłobek, klub malucha). Zwykle takim decyzjom towarzyszą obawy dotyczące sposobu opieki nad dzieckiem, pielęgnacji i kontaktów z innymi dziećmi. Wielu rodziców pyta o zagrożenia epidemiologiczne, choroby, które najczęściej występują wśród dzieci żłobkowych i sposoby zmniejszenia ryzyka nabawienia się choroby infekcyjnej.

W skupiskach dzieci najczęściej dochodzi do chorób przenoszonych drogą kropelkową (ospa wietrzna, grypa, choroby górnych dróg oddechowych, zakażenia pneumokokowe, meningokokowe), infekcji przewodu pokarmowego (głównie biegunki wirusowe, rzadziej bakteryjne). Chorobom zakaźnym sprzyja brak przestrzegania podstawowych zasad higieny, zatłoczenie oraz brak szczepień ochronnych. Ryzyko szerzenia się chorób zakaźnych można zmniejszyć przez:

Praca Opiekunki Żłobkowej, to  praca LEKKA.

W ten sposób wypowiadają się tylko i wyłącznie ludzie bez żadnej wyobraźni, lub/oraz Ci, którzy nie posiadają dzieci lub nie mieli z nimi żadnej styczności. Ale po kolei:

  1. a) Praca w żłobku to PRACA FIZYCZNA

Bo – MAŁE DZIECI TRZEBA NOSIĆ

(dzieci w wieku do roku, lub nieco powyżej; niechodzące)

Broń Boże nie należy tego robić cały czas! Ale trzeba je PRZENOSIĆ do miejsc dla nich nie- lub trudno dostępnych, np. po schodach, lub do kojca. Czasem po to, by je pocieszyć lub pokazać inne otoczenie, np. co jest za oknem, itp.

I tak trzeba robić kilkanaście razy dziennie. Na dziecko. Przez 8 godzin.

Po takim dniu, kręgosłup daje o sobie znać.