20200217_160801.jpg
25400960_1679487168781799_538415057_o.jpg
24623818_1577443745626928_76669232_o.jpg
22810424_1628774943853022_259238946_o.jpg

INFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECI,

Znajdujących się na liście kandydatów przyjętych do Żłobka „Złoty Promyk” w Nowym Tomyślu na rok szkolny 2024/2025

Proszę zapoznać się z Regulaminem Organizacyjnym Żłobka „Złoty Promyk” oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej www.zlobekzlotypromyk.pl

w tym:   

- Adaptacja w żłobku

- Informacje – pierwsze dni w żłobku

- Ochrona danych osobowych

Informacje dotyczące zebrania organizacyjnego dla rodziców dzieci ogłosimy na stronie internetowej: www.zlobekzlotypromyk.pl

oraz na tablicy informacyjnej w budynku żłobka, w sierpniu 2024 r.

 

==> WYNIKI REKRUTACJI <==