Żłobek 'Złoty Promyk' w Nowym Tomyślu rozpoczął działalność 17 listopad 1986 roku. Siedzibą żłobka jest miasto Nowy Tomyśl, a terenem jego działalności gmina Nowy Tomyśl.

Żłobek 'Złoty Promyk' jest czynny od godziny 6:30-16:30 od poniedziałku do piątku. W tych godzinach świadczymy profesionalne usługi opiekuńcze, wychowawcze oraz edukacyjne dla dzieci w wieku do lat 3.

Żłobek funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy, z wyjątkiem dni wolnych od pracy, które regulują odrębne przepisy.

Grupy
Żłobek posiada 155 miejsc dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat:

Grupa I MALINKI – tel. 664 544 101

Grupa II JAGÓDKI – tel. 664 549 596

Grupa III TRUSKAWECZKI – tel. 664 549 807

Grupa IV MORELKI – tel. 538 273 600

Grupa V BORÓWKI – tel. 538 273 500

Grupa VI CYTRYNKI – tel. 538 273 800

Grupa VII JABŁUSZA – tel. 538 273 900


Bezpieczeństwo
Dziecko wydawane jest rodzicom lub opiekunom prawnym osobiście przez opiekunkę. Jeżeli dziecko odbierane jest przez innego członka rodziny lub osoby zaprzyjaźnione - osoby te muszą posiadać dodatkowe upoważnienie wydane przez rodziców dziecka oraz okazać się dowodem tożsamości. Wejście do żłobka zabezpieczone jest drzwiami z elektromagnesem, tak, więc wejście na teren możliwe jest tylko po uprzednim kontakcie przez domofon. Ma to na celu uniknięcia wtargnięcia do żłobka osób niepożądanych.

Opłaty

  • Wysokość opłat za korzystanie z usług Żłobka 'Złoty Promyk' uchwala Rada Miejska w Nowym Tomyślu.
  • Opłata miesięczna - 700,00 zł
  • Dzienna stawka żywieniowa - 8,50 zł 
  • Dla rodziców gdzie do Żłobka uczęszcza więcej niż jedno dziecko opłata wynosi 85% opłaty miesięcznej.
  • Przyjęcia dzieci do Żłobka odbywają się przez cały rok kalendarzowy.