Rozbudowa Żłobka Złoty Promyk w Nowym Tomyślu

20201118 074712

Przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa żłobka w Nowym Tomyślu - zwiększenie ilości miejsc dla dzieci w
wieku 0-3 oraz poprawa funkcjonowania zaplecza kuchennego” dofinansowane w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 EFRR Samorzad kolor PL

Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Priorytet: 9 ,,Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”
Działanie: 9.1 ,,Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”
Poddziałanie: 9.1.2 ,,Infrastruktura społeczna”

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Okres realizacji projektu: 14 listopada 2017 r. – 30 października 2020 r.

Całkowita wartość projektu: 509.434,70 zł
Kwota dofinansowania: 430.405,74 zł

Gmina Nowy Tomyśl otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Rozbudowa żłobka w Nowym Tomyślu – zwiększenie ilości miejsc dla dzieci w wieku 0-3 oraz poprawa funkcjonowania zaplecza kuchennego”.

Cel projektu: zwiększenie dostępu i upowszechnienie opieki nad dziećmi do lat trzech na obszarze Gminy Nowy Tomyśl.

Opis projektu:

Przedmiotem projektu była adaptacja i wyposażenie rozbudowanego budynku Żłobka „Złoty Promyk” w Nowym Tomyślu o dwa nowe oddziały żłobkowe. Prace dotyczące adaptacji uwzględniały następujące elementy: ścianki działowe, podłoża wewnątrz budynku, izolacje wewnętrzne, cieplne, akustyczne i przeciwwilgociowe, tynki i oblicowania, okna i drzwi zewnętrzne, roboty malarskie, posadzki, roboty wykończeniowe, elewacje, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne.

Ponadto w ramach projektu zakupiono wyposażenie niezbędne do prowadzenia terapii sensorycznej i polisensorycznej polegającej na rozwijaniu prawidłowego odbioru i analizy bodźców dostarczanych z otoczenia poprzez zmysły zewnętrzne oraz wewnętrzne. W skład zakupionego wyposażenia sensorycznego wchodziły m.in. kształtki rehabilitacyjne, materace sensoryczne, kojec, sensoryczne jabłuszka, piankowy zamek, zestaw światłowodowy.

Osiągnięte efekty rzeczowe (produkty):

Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi społeczne: 1 szt.,
Liczba utworzonych obiektów opieki nad dziećmi do 3 roku życia: 1 szt.,
Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej: 40 dzieci.

Osiągnięte rezultaty realizacji projektu:

Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury społecznej: 115 dzieci.

20201118 074903

 

Wyposażenie sensoryczne:

20210614 094721        

20210614 102203